Säfveåns Flugfiskesällskap prisas för miljöarbete

Miljö & vattenvård2017-12-12

Vi ställde några frågor till föreningens ordförande John Öster med anledning av stipendiet.

Hur har Säveån utvecklats genom åren?
När jag började fiska i ån i runt 1987 upprätthölls laxbeståndet med stödutsättningar vilket gjorde att det då fanns betydligt mer lax i ån. Under 90-talet fasades utsättningarna ut då laxbeståndet enbart skulle vara självreproducerande. Att vi har bara vildlax är mycket positivt, men vi har mindre med fisk i ån nu, vilket bland annat beror på att vildlaxens tillgång till lekområden är begränsad. Under mitten av 90-talet förbättrades regleringen i ån vilket gynnade både laxens möjligheter att vandra och förbättrade resultatet av leken men beståndet är fortsatt känsligt. Under 90-talet kom även laxparasiten Gyrodactylus salaris till ån, vilket minskar ynglens överlevnad. Men något som är väldigt positivt är att vi idag har ett väl utvecklat frivilligt catch&release-fiske. Insikten om behovet av att vara återhållsam med uttaget är väl förankrat bland alla typer av sportfiskare. Samtidigt får man ha även förståelse för att exempelvis den som nyss börjat fiska lax även kan vilja behålla en lax om de lyckas fånga en, vilket är tillåtet enligt fiskereglerna.

Vilka är de viktigaste åtgärderna nu för Säveåns laxbestånd?
Omlöpet vid Hedefors kraftverk som byggdes 2013 var ett oerhört viktigt steg för att laxbeståndet ska kunna öka. Nästa steg mot förbättring är att Hillefors kraftverk bör rivas ut för fortsatt restaurering av ån. Sedan är det mycket viktigt att möjligheter förbättras för smolt och vuxen fisk att oskadda vandra ner förbi Jonsereds kraftverk.

Hur ska stipendiet användas?
Vi har inte tänkt oss något särskilt ändamål för pengarna, de kommer att gå till löpande utgifter för fortsatt restaurering, bland annat bidrag till ett kommande bäckprojekt, tillsammans med Sportfiskarna, för att gynna öring i området runt Partille och Jonsered.

Vad händer i föreningen framöver?
Något jag vill lyfta fram är att ett 15-tal medlemmar sedan ca 10 år bedriver fisketillsyn längs Säveån. Dessa frivilliga tillsynsmän utför en mycket viktig bevakning för att skydda beståndet. Just senhösten är en viktig tid då åns laxar är mycket utsatta under leken då ån rinner stadsnära och fisken blir väldigt exponerad. Tillsynsverksamheten är ibland tuff i och med att man ofta konfronterar grovt tjuvfiske. Uttaget vid tjuvfiske är sannolikt minst tiofalt gentemot uttaget från sportfisket.
Men om man ska nämna mer positiva och sociala aktiviteter så arrangerar vi ett föredrag med Mikael Frödin 19 januari, följt av ytterligare två under januari och februari, på Sjölyckan. Sedan 1985 har föreningen även anordnat årliga auktioner av fiskeredskap där intäkterna går till fiskevård. Nästa auktion hålls lördag 24 mars 2018 på Sjölyckan. Förutom att föreläsningarna och auktionen ger bidrag till fiskevården är det viktiga sociala tillställningar för regionens lax- och öringfiskare!

Läs mer om klubbens aktiviteter på hemsidan: Säfveåns flugfiskesällskap.

Artikel från Sportfiskarna

Publicerat av: Johan Wallin

Miljö & vattenvård

RSS-flöde
Annons
EcoFish
Havsfiskeresor till Norge: www.NordNatur.se