Hjälp sökes med inventering av fisket i Vättern

Miljö & vattenvård2015-02-12

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2015. Med detta utskick vill vi informera om att vi kommer att genomföra en enkätundersökning över fritidsfisket i Vättern 2015 samt kompletterande fältobservationer av hur många som fiskar. Vårt mål är att skapa en aktuell bild av fritidsfiskets omfattning och fångst, både vad som tas upp och vad återutsätts efter fångst.

Genom att kombinera data från enkätundersökningen och fältobservationer kommer vi att skatta den totala fångsten i sjön. Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt, vilket kan ge ett ännu bättre fritidsfiske i framtiden. Fritidsfiskeundersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt sjön.

Vi hoppas att du vill bidra till att ge en aktuell bild av fritidsfisket i Vättern genom att hjälpa till med att räkna hur många som är ute och fiskar samt genom att besvara enkätundersökningen som kommer att skickas ut vid årsskiftet 2015/2016.

Mer information om och anmälan till undersökningen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Publicerat av: Tommy Lönnebacke

Miljö & vattenvård

RSS-flöde
EcoFish
Annons
Havsfiskeresor till Norge: www.NordNatur.se