Foto Länsstyrelsen Dalarna

Hållbar vattenkraft i Dalälven

Miljö & vattenvård2015-10-23

Länsstyrelsen Dalarna kommer i höst att påbörja arbetet med en plan för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Påverkan på energisystemet ska bli så liten som möjligt. Laxtrappor och anpassade vattenflöden är exempel på åtgärder som kan bli aktuella.

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. 

– Vattenkraftens funktion att utjämna elproduktionen i förhållande till variationer i efterfrågan, under dygnet och mellan sommar/vinter, ska påverkas så lite som möjligt, förklarar Per-Erik Sandberg, chef för miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna.

Arbetet genomförs i samverkan med vattenkraftsbranschen, Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och övriga länsstyrelser med flera. 
– Vi kommer att inleda arbetet med att sammanställa Dalälvens vattenreglering, naturvärden och potentialer för åtgärder. Det kommer sedan att presenteras våren 2016 vid ett öppet seminarium, för att möjliggöra en bred dialog kring resultat och fortsatt arbete, säger Per-Erik Sandberg.

Hållbar vattenkraft i Dalälven är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla arbetssätt och sprida erfarenheter till andra län och vattensystem.

Fakta

Havs- och Vattenmyndigheten, energimyndigheten och vattenkraftens företrädare har i en nationell strategi för hållbar vattenkraft avvägt behovet av natur- och miljöåtgärder i förhållande till energinyttan. Och där kommit fram till att det på nationell nivå är skäligt att genomföra natur- och miljöåtgärder som påverkar elproduktionen med högst 2,3 %.
Dalälven ingår i den nationella strategins grupp tre, som innebär att det behövs mer detaljerade analyser/bedömningar för att identifiera var åtgärder som påverkar vattenkrafts-produktionen ger mest miljönytta i förhållande till energiförlusten.
HaV har gett Länsstyrelsen Dalarna i uppdrag att leda det arbetet.
Vattenmyndigheterna har i förslag till åtgärdsprogram för att genomföra EU:s vattendirektiv identifierat att många av våra vatten är påverkade av bland annat dammar och vattenreglering. Länsstyrelserna behöver därför ta fram en plan för att prioritera arbetet för de närmaste åren, vilket är syftet med arbetet Hållbar vattenkraft i Dalälven.

Publicerat av: Tommy Lönnebacke

Miljö & vattenvård

RSS-flöde
EcoFish
Annons
Annons